De plaats van EMDR bij PTSD.
Dr. Nicole Ruysschaert - Psychiater

EMDR is acroniem voor "Eye Movement Desensitization and Reprocessing". Via deze methode krijgen clienten toegang tot onverwerkte traumatische ervaringen die als het ware vastzitten in een of ander informatiesysteem : dit komt tot uiting onder de vorm van beelden, lichamelijke symptomen, reacties op triggers, een verhoogde arousal, negatieve emoties die hardnekkig aanwezig blijven. Ook cognities over de wereld zijn veranderd.
Met de hulp van EMDR komt het systeem in beweging, kan de informatie herschikt en verwerkt worden en komen nieuwe associaties tot stand. EMDR wordt gebruikt in diverse fasen van de PTSD behandeling:
EMDR is een krachtige methode, die door specifieke setting het verwerkingsproces zo optimaal mogelijk laat verlopen. Bij een EMDR behandeling worden cognitieve, sensorische, emotionele en lichamelijke aspecten betrokken. 

extra info EMDR

terug naar programma