Accreditering, praktische leidraad
Voor de Belgische artsen is hieronder een kleine praktische handreiking opgenomen over de invoering van accrediteringsgegevens in de website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Ga naar de website www.riziv.be. Nu ziet u het volgende scherm:
 Vervolgens kiest u bij "zorgverleners" de categorie "Individuele zorgverleners".


Dan kiest u steeds de volgende opties:
--> artsen -->
Inhoud van de rubriek --> accreditering --> Accreditering ONLINE


Kies in volgende scherm
onder Activiteiten --> Opzoeken activiteiten.
Onder 'Beroepsgroep' kies: Artsen en apothekers-biologen

Invullen in volgende scherm: datum activiteit en organisatienummer 1243