De band tussen Balint Nederland en Society for Psychosomatic Medicine

Balint was een Hongaars-Joodse psychiater, die vanaf de jaren vijftig ijverde voor meer psychotherapeutische vaardigheden bij huisartsen. Al snel merkte hij dat de eigenheid van het huisartsenvak zich niet leende voor de in die tijd gebruikelijke psychoanalytische methode.
Hij erkende dat in de huisartsenpraktijk een benadering gericht op de zieke in plaats van op de ziekte, ook op de persoon in plaats van uitsluitend op de stoornis, helend werkte. Hij maakte in trainingsbijeenkomsten huisartsen meer bewust van hun mogelijkheden om niet alleen met pillen, maar ook als persoon zich in te zetten voor de patiënt.
Hij schreef hierover in "De dokter, de 
patiënt en zijn ziekte". In 1991 hebben Prof Dr. Dokter, hoogleraar huisartsgeneeskunde en Prof Dr Verhage, hoogleraar psychotherapie, het boek "De dokter als medicijn" geschreven. Zij beschrijven hierin hoe de Balint intervisiegroepen ertoe leiden dat huisartsen beter gaan beschikken over interpersoonlijke vaardigheden in de consult voering. Deze vaardigheden blijken juist bij psychosomatische klachten van belang.

Het is een genoegen dat de Vereniging Balint Nederland nauw gaat samenwerken met de Society for Psychosomatic Medicine. Beide organisaties streven ernaar om het bewustzijn bij hulpverleners groter te maken voor een integrale benadering van de patiënt.

Ontstaan van de Society for Psychosomatic Medicine.

Jan van Trier, psychiater,

Utrecht, 30 juni 2011.