Studiedag Klinische psychotherapie "Het lichaam in therapie"
donderdag 1 december 2011
OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel (Belgie) 0032 (0)14-57 91 11  info@opzgeel.be

Het OPZ Geel wijdt de zevende Studiedag Klinische psychotherapie aan de thematiek ‘het lichaam in therapie’. Het betreft een terrein dat ons confronteert met de complexe samenhang van lichaam en psyche. Zowel op diagnostisch als op therapeutisch vlak bestaan er diverse invalshoeken en referentiekaders. Op deze studiedag hebben we ervoor gekozen om de thematiek centraal te stellen, een breed forum van dialoog te creëren, en een aantal sprekers vanuit het perspectief van een bepaald behandelmodel uit te nodigen. De klemtoon ligt daarbij op de bruikbaarheid van inzichten voor de praktijk.

 
In de plenaire lezingen komen concreet aan bod:
een praktijkmodel voor de behandeling van stress (psychiater Edel Maex, Stresskliniek ZNA);
‘Wie vangt mij op?’, behandelen van conversiestoornissen in een groepstherapeutisch klimaat (klinisch psychologe en lichaamsgericht psychotherapeute Chaja Kaufmann, Centrum voor onverklaarbare lichamelijke klachten in Gorinchem, Nederland);
het lichaam uit balans, van onverklaarde klachten naar een nieuw evenwicht (psychiater Boudewijn Van Houdenhove, KUL).


In de keuzesessies komen volgende thema’s aan bod:
groepstherapie in de behandeling van conversiestoornissen,
het lichaam in PMT en kinesitherapie,
de effecten van aromatherapie met het oog op psychisch en lichamelijk welzijn,
het lichaam in afzondering en fixatie, het klinisch pad van het metaboolsyndroom.

 
Voor meer informatie (programma, abstracts, inschrijvingsformulier) kunt u terecht op onze website www.opzgeel.be. Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur online.

dr. Walter Krikilion
Stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel
Coördinator van de jaarlijkse studiedagen klinische psychotherapie
Daniels, Hilde (Hilde.Daniels@opzgeel.be)