Nieuwe intervisiegroep

Binnenkort starten we met een nieuwe intervisiegroep voor artsen.
Misschien heb je zin om eens mee te doen.. of ken je collega's  uit je omgeving die daar "nood" aan hebben.
We zijn  meestal met een 12-tal artsen, en elk jaar stellen we de groep open voor enkele collega's  (2.max 3), maar nu starten we met een nieuwe groep.
Dit jaar terug vanuit de invalshoek Opstellingen en contextuele therapy.
Onze gasttrainer is Frank Van Mierlo die 6 jaar geleden ook onze gasttrainer was. Voor collega's die Frank Van Mierlo niet kennen. Hij is opleider aan het IVC (Instituut voor Communicatie in Kortrijk), en  bij Leren over Leven. Hij is een van de  trainers bij de opleiding  Personal Coaching aan het IVC.
Waar we vooral toe uitgenodigd worden in de twee week-ends is kijken hoe we ons verhouden en positioneren in ons werkveld, ons privé, ons leven.
Wat is de dynamiek in onze groepspraktijk in het veld en de context waar nog  vele andere actoren ook actief zijn.
Een aanrader als je "Familieopstellingen" of "Loopbaanopstellingen"  van dichtbij wilt meemaken en ervaren. Meer informatie

Eric Boydens (Intervisiegroep als toevluchtsoord, artikel over intervisie)

Om u een beeld te krijgen van onze intervisiegroep, hieronder een korte tekst van één van onze deelnemende collega's.

Intervisiegroep artsen
Een intervisiegroep is een kans om mekaar te ontmoeten, als artsen onder elkaar en ook als "mensen van vlees en bloed". We nemen er de tijd om stil te staan en ons even terug te trekken uit het hectische ritme en de veelheid van taken als huisarts. Het gaat om kijken en vooral "binnenkijken": kijken naar de binnenkant van wie we zijn en hoe we ons werk doen. De enige voorwaarde is dat we bereid zijn ons open te stellen voor anderen en met hen te communiceren.  Binnen die veilige ruimte mogen we elkaar bevragen, over hoe we als arts functioneren, en ontdekken we hoe dit verband kan hebben met wie we zijn.

De basis van een intervisiegroep is veiligheid. Die veiligheid creëert een soort asielplaats, waar we ons laten zien, als arts en als mens. We maken tijd voor elkaar, om te luisteren en te begrijpen, en om mekaar te ondersteunen. We mogen hulp en aandacht krijgen en ook vragen.
We gaan op zoek naar wat onze eigenheid als arts is, hoe verschillend die ook is van anderen of van een algemeen beeld. Wat dit van ons vraagt, de verwachtingen (of het beeld dat we daarvan hebben), de concrete invulling dagdagelijks hangt nauw samen met wat er nodig is om stand te houden of om plezier te blijven vinden in dit werk.