Impacttechnieken,  inpak technieken? het gebruik van ensceneringen.
Roland Rogiers, psycholoog , kliniek voor Angst- en Stemmingsstoornissen van de Universitaire Dienst Psychiatrie UZ Gent.

Communicatie die via  verschillende zintuiglijke kanalen wordt aangeboden heeft een grotere impact dan louter verbale boodschappen. Ook hulpverleners weten dat uit eigen ervaring. Toch maken we in de psychotherapie nog voornamelijk gebruik van het auditieve kanaal. Vaak gelardeerd met een klein uitstapje naar metaforen.

Impacttherapie (of beter impacttechnieken) hebben tot doel essentiele therapeutische boodschappen effectiever te maken door deze aan te bieden via verschillende zintuigen. Deze workshop is voornamelijk gebaseerd op het werk van Danie Beaulieu (2006, impact techniques for therapists, New York, London, Routledge), die op haar beurt de mosterd jhaalde bij Ed Jacobs ( 1992, Creative Counseling Techniques. An illustrated Guide, Lutz, Psychological Assessment Resources Incorporated).
Het begrip workshop mag letterlijk genomen worden. Graag leggen we de klemtoon op demonstarties, maar vooral ook oefenen en experimenteren. De interventies zijn inzetbaar binnen diverse therapeurtische modellen,

6 maart 2014.