Omgaan met piekeren kan je leren

18-4-2013

Specialisten UZ Gent geven piekerboek uit

Gent, 18 april 2013 - Piekeren doen we allemaal wel eens, zeker als we ons moe, angstig of depressief voelen. Het is eigen aan het menselijke brein, maar als het je hindert in je dagelijks leven of zelfs je tweede natuur wordt, zoek je best hulp. Uit recente wetenschappelijke inzichten blijkt dat piekeren mensen kwetsbaarder maakt voor allerlei problemen. Anders leren omgaan met piekergedachten is daarom zeker zinvol.

Negatieve connotatie

Piekeren komt voor in verschillende vormen, maar het is wel altijd 'herhaald negatief denken'. "Soms denken mensen dat 'hard genoeg nadenken over het waarom' hen op een of andere manier zal helpen bij het oplossen van hun probleem. Maar dat klopt niet: piekeren zorgt er net voor dat je minder creatief bent in het bedenken van oplossingen. Op de koop toe leidt het vaak tot spanningen met de mensen met wie je samenleeft. Het helpt je dus niet verder", zegt psycholoog en gedragstherapeut Roland Rogiers van de dienst Psychiatrie in het UZ Gent. Samen met vier collega's schreef hij het zelfhulpboek 'Loslaten. Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben.'

Kwetsbaarheidsfactor

We kunnen niet altijd verhinderen dat we piekeren. "We kunnen piekergewoontes wel aanpakken en sneller leren ingrijpen in de piekerketting. Doen we dat niet, dan verhoogt de kans op verstarring en verlamming en kunnen zelfs angst- en stemmingsstoornissen ontstaan", zegt psychiater Dirk Van den Abbeele. Aan de hand van een aantal elementen uit de cognitieve gedragstherapie biedt het zelfhulpboek een steun voor mensen met piekerproblemen. Stap voor stap maakt de lezer kennis met aandachtstraining, hij leert hoe het brein werkt en hoe hij anders kan handelen en denken. Het boek vervangt zeker niet de therapie onder begeleiding van een professional, maar is veeleer een eerste stap op de weg om piekeren te baas te kunnen. Het boek vloeit voort uit de piekercursussen die om de twee maanden in het UZ Gent georganiseerd worden.

Piekercursus

De groepscursus 'Anders omgaan met piekeren' omvat acht sessies en wordt begeleid door dr. Dirk Van den Abbeele, psychiater en/of Roland Rogiers, psycholoog in het UZ Gent. De eerstvolgende reeks start op 8 mei. Inschrijven kan alleen op verwijzing van een behandelende arts (op eigen initiatief inschrijven kan dus niet). Het aantal deelnemers is beperkt tot 12. Elke deelnemer heeft vooraf een kennismakingsgesprek.

Voor meer info: Dienst Psychiatrie UZ Gent, tel. 09 332 43 94/95.

Loslaten – Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben

Roland Rogiers, Eva Buytaert, Evi De Lissnyder, Marianne Hendrickx & Dirk Van den Abbeele

ISBN 9789038220383

215 p.

24,00 EUR

een uitgave van Academia Press

Over het UZ Gent

Het UZ Gent is met ruim 3.000 patiënten per dag en bijna 6000 medewerkers een van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen. Patiënten kunnen er terecht voor hooggespecialiseerde, kwalitatieve zorg in een volledig aanbod van medische expertise. Als universitair centrum investeert het UZ Gent gericht in kwaliteit, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en klantvriendelijke dienstverlening. Het ziekenhuis werkt intensief samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. De ziekenhuiscampus wordt momenteel ingrijpend verbouwd om tegen 2020 als vlot toegankelijke en duurzame "Health Campus" klaar te zijn. Meer info:www.uzgent.be

Contact voor de pers

Helga De Keyzer (persverantwoordelijke), tel. 09 332 69 02 (met doorschakeling naar gsm),

e-mail: communicatie@uzgent.be