SOLK veroorzaken 15 procent van verzuim

Publicatie29 september 2010
AuteurSPL

Van alle verzuimende werknemers lijdt 15 procent aan ernstige Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Dit schrijft Rob Hoedeman in zijn promotieonderzoek.

beeld: Thinkstockbeeld: Thinkstock

De bedrijfsarts, die vandaag op dit onderwerp promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht de invloed op werkverzuim van ernstige SOLK. Dat wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van minstens zes vage, onverklaarde klachten in de afgelopen twee weken. Deze ernstige somatisatieklachten leiden tot 78 dagen langere verzuimduur dan minder ernstige SOLK (3 tot 6 klachten), en verhogen de kans op bijvoorbeeld angststoornissen of depressies met een factor 4 tot 6.

Een psychiatrische consultatie kan volgens de beschikbare medische literatuur duidelijke verbetering in lichamelijk functioneren geven en bedrijfsartsen geven volgens het onderzoek van Hoedeman ook aan daar wel behoefte aan te hebben.

Hoedeman waarschuwt werkgevers om alert te zijn op lichamelijk onverklaarbare klachten en sneller in te grijpen om het ontstaan van een vicieuze cirkel te voorkomen. Zijn advies: begrip tonen voor de beleving van de klachten en vervolgens het werk daarop afstemmen. Meegaan in de klachten of juist aanzetten tot een doktersbezoek werkt alleen maar averechts.

Shannon Plaxton

Doe op MCtv.nl de gratis nascholing Somatoforme klachten en stoornissen

Lees ook: