Het Kind in ons blijft…!
De kinderjaren als mogelijke grondslag voor psychosomatiek in het latere leven

Symposium op vrijdag 26 april 2019, Hof Van Liere, Universiteit Antwerpen.

  9:00 Onthaal met koffie
  9:30 Inleiding prof. dr. em. Stijn Jannes
  9:40 Casus uit de prakijk.  Immuniteit als metafoor voor de grens tussen lichaam en
 ziel, Evelien Van Beeck, filosofe 
10:00 EMDR als antwoord bij posttraumatische stress
Gina Devos, klinisch psycholoog, Agora, Antwerpen
10:30 Wat gaat er in dat lichaampje om? De betekenis van het lichaam bij jonge
kinderen en hun ouders, Hilde Seys, klinisch psycholoog, PraxisP KU Leuven
11:00 Pauze
11:30 Jeugdtrauma en CVS. Casuïstiek en wetenschappelijk onderzoek. 
Maud De Venter, klinisch psycholoog, psychiatrie UZA / CAPRI, UA
12:00 Jeugdtrauma en somatische gevolgen op volwassen leeftijd. Een klinisch
psychofysiologische verkenning. Filip Van Den Eede, prof. dr., hoofddocent
psychiatrie CAPRI UA
12:40 Plenumdiscussie met publiek: moderator prof. em. Stijn Jannes
13:00 Middagpauze met warme maaltijd
14:00 Drie parallelle workshops van telkens 1u. Twee te kiezen uit:
• Ontroostbaar huilen bij baby’s; van on-rustig naar mind-in-mind, 
Hilde Seys, klinisch psycholoog, PraxisP KU Leuven
• Beweging is verandering. Vroeginnerlijke connecties herontdekken via Bartenieff
Fundamentals. Sofie Vanhaecke, lichaamsgericht psychotherapeut
• Beweeg-redenen.  Ontwikkelingsgerichte psychotherapie (DSPTM). 
Sara Hendrick, gestalttherapeut, opleider en trainer IVC, Kortrijk
16:00 Synthese en afsluiting. Dirk Vogelaers, professor en diensthoofd algemene
inwendige ziekten, UZ Gent
16:30 Einde

Deelnameprijs: € 95, leden van de Society € 75, studenten € 60. 
Locatie: Hof van Liere, Universiteit Antwerpen
Inschrijven elektronische inschrijving, of via www.psychosomatic.be,
  www.psychosomatic.nl
Meer informatie: prof. em. Stijn Jannes, voorzitter van de Society: stijn.jannes@skynet.be 
Accreditering: voor artsen en kinesitherapeuten ProQ is aangevraagd.