Werkwijze

De society organiseert 2x per jaar geaccrediteerde symposia in Nederland en Vlaanderen voor leden en belangstellenden over onderwerpen, die aan de doelstelling van de Society beantwoorden.
Tevens zoeken we samenwerking met die verenigingen, die zich laten inspireren door het zelfde gedachtengoed,en organiseren we in samenwerking met hen symposia over actuele thema's.


Links

psychosomatisch fysiotherapeuten

Balint Nederland, geaccrediteerde mogelijkheid voor intervisie van huisartsen en specialisten.

Vereniging van POH-GGZ, praktijkondersteuners GGZ

International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology

 praktijk voor kinderhypnose en psychosomatiek, Sheila Elkerbout.

                                                                                        27-03-2014