Lidmaatschap

Voor praktiserende huisartsen, specialisten, klinisch psychologen, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere werkers in de gezondheidszorg bedraagt het lidmaatschap 55 EURO per jaar.

Voor studenten in deze disciplines is het lidmaatschap 10 EURO.

Voor gepensioneerden, voor hen die nog in opleiding zijn en voor niet praktiserenden is het lidmaatschap 25 EURO per jaar.

bank                  97.52.58.699

ten name van    Society for Psychosomatic Medicine  te Leiden.

vermelden         "lidmaatschap" met jaar en naam

 

Voor internationaal verkeer:    BIC      FTSBNL2R

                                                IBAN   NL23 FTSB 0975 2586 99

Klik hier om u aan te melden als lid van de society.