Mirek Kabela, psychiater

 

Samenvatting voordracht agressie symposiun 2006

 

Agressie en geweld zijn complexe begrippen die nadere begrenzing behoeven. Daartoe worden enkele definities gepresenteerd

Bij het manifest worden van agressie kunnen verschillende factoren in het spel zijn:

 

#  aanleg, drift en instinct

#  intelligentieniveau en scholingsgraad;

#  genderverschil

#  persoonlijkheidsontwikkeling (gewetensnormen, schuld en

    verantwoordelijkheidsbesef, kinderverwaarlozing of      mishandeling);

#  socialisatie en opvoeding: aanleren van morele/ethische normen, waarden en

    omgangsvormen, respecteren van de ander, etc.

#  biologische stoornissen (hypoglycemie, hersenbeschadiging bijv. bij

    schedeltrauma of apoplexie);

#  psychische aberraties (psychosis, persoonlijkheidsstoornis, affectieve- of  sexuele stoornissen of –deviaties, oligofrenie, dementie e.a.);

#  spontane, onberedeneerde, nonconditionele gewelddadigheid;

#  alcohol- en druggebruik;

#  sociale context: met positie of milieu controversiële vorderingen, politieke  ambities;

#  situationele omstandigheden: reactie op provocatie in een momentane situatie  of gebeurtenis; op frustratie c.q. angst in een conflictsituatie, en als reactie op  gebrek aan adequate oplossingsmogelijkheden;

#  culturele, ideologisch/filisofish/religieus geïnspireerde factoren (raciaal geweld   bij Nazi’s of Klu Klux Klan, genocide, terroristische zelfmoordaanslagen, etc.)

#  klimatologische factoren (sirocco, föhn, e.d.)

 

Elk van deze factoren kan zich als precipiterend, oorzakelijk, uitlokkend of juist remmend bij het manifest worden van agressie doen gelden.

              De recente vakliteratuur over de biologische (fysiologische)                                                     

              basis van predispositie tot agressie en gewelddadig gedrag               wordt kort en overzichtelijk geschetst.

             

 

              Leerpunten:

1.      kennis van de veelvormigheid van het begrip „agressie“ en de gecompliceerde

aetiologie;

2.      inzicht dat agressief gedrag individueel dient te worden geïnterpreteerd en aan de hand van een praktisch-operationele definitie gehanteerd.