NIEUWS
Van belang voor andere leden. We willen u  vragen ons waar mogelijk op de hoogte te houden van workshops of symposia, die u organiseert, of tegen komt, zodat we die kunnen vermelden op onze site. Op deze wijze zal de site een communicatie medium kunnen worden voor en door leden.


Komende symposia (31-5-2018)

Symposium in Breda op 20 november 2018

Symposium in Antwerpen op 23 maart 2018


Bestuur (15-12-2017)

Het zoeken naar nieuwe bestuursleden in Nederland heeft maar ten dele succes gehad. Vooral de opvulling van de secretaris functie blijkt moeilijk.

Twee nieuwe bestuursleden voor de functie van penningmeester is gelukt. Twee personen zullen in goed overleg samen die functie vervullen: Rik Van Nuffel in Gent en Marrit Altena in Leiden. 


Nieuwe website (22-12-2017)

Enthousiaste bestuursleden in België hebben van Stijn Jannes, de voorzitter, het verzoek gekregen om een nieuwe website te ontwikkelen. Deze is al on line en vervangt op den duur deze site. In de toekomst kom je direct hierop terecht als je psychosomatic.nl intypt.


september en oktober 2017: Diverse nascholingsactiviteiten door het Centrum voor SOLK in Sittard.

2016: 


2015: 


juli 2014: App Medcom voor betere communicatie arts-patiënt.


maart 2014 SOLK


april 2014 Huisartsenpraktijk


algemeen.